søndag 16. oktober 2016

Ny fotokonkurranse - Årets bilde 2016

Blie med i fotokonkurransen - Årets bilde 2016

  • Tema:  Fritt motiv
  • Innleveringsfrist: 15. november
  • Hver deltaker kan sende inn inntil 5 bilder
  • Bildene må være tatt i løpet av de siste 12 månedene
  • Det blir en kvalifiseringsrunde hvor alle medlemmer kan være med og avgjøre hvilke 20 bilder som går videre til finalerunden 
  • Avstemming i finalerunden og kåring av vinner blir gjort på medlemsmøtet i desember
  • Bildene kan sendes inn i fritt format, og vil bli konvertert til et egnet format for visning via videoprojektoren.
  • Medlemmer i BioFoto MN har fått beskrevet hvordan bildene sendes inn.