torsdag 24. januar 2013

ÅRSMØTE TIRSDAG 29.JANUAR

Styret i BioFoto inviterer medlemmene til årsmøte tirsdag 29.januar 2013 på Suhm-huset i Trondheim klokken 1830. Sakslisten er som følger:

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent
Årsberetning for 2012
Aktivitetsplan for 2013
Regnskap for 2012
Budsjett for 2013
Valg av Styrerepresentanter

Sakspapirer er sendt til alle medlemmer per e-post. Etter den formelle delen av årsmøtet blir det en pause etterfulgt av visning av alle bildene fra fjorårets konkurranse, samt at Per Gätzschmann viser bilder av blandt annet bjørn og jerv.


Copyright: Per Gäzschmann

mandag 21. januar 2013

LIGHTROOM - KURS OG WORKSHOP

Kurs i Lightroom: 4-5.februar
Vi bruker to kvelder på å gjennomgå det viktigste i Lightroom. Hvordan sortere bilder, hvordan bruke nøkkelord, hvordan bruke LR til å gå gjennom nye bilder fra kamera, hvordan etterbehandle bilder, hvordan eksportere bilder til diverse bruk. Alt som er nødvendig for å bruke LR som verktøy for hele bildelogistikken fra kamera til arkiv. Alle må stille med egen PC/Mac med Lightroom og et knippe testbilder. Kurset holdes av Lars Andreas Dybvik. Det går over 2 kvelder på datoene nevnt over og koster kr.500,- Påmelding til Bjørn Rangbru

Workshop om Lightroom: 13-14.februar
Workshop for de som allerede bruker Lightroom og kan det grunnleggende. Alle jobber med sin egen PC/Mac og egne bilder. Det vil bli en blanding av egenjobbing og felles undervisning. Lars Andreas Dybvik er ansvarlig for workshopen. Påmeldingskrav er at du sender minst ett konkret spørsmål som du ønsker svar på i forbindelse med påmeldingen senest 1 uke før oppstart (dvs 6.februar). Worshopen koster kr-500,-. Påmelding til Jan Erik Olsen