onsdag 12. februar 2014

MEDLEMSMØTE ONSDAG 26. FEBRUAR

Velkommen til medlemsmøte onsdag 26. februar.  På programmet står følgende:

  • Hovedforedrag ved Dag Røttereng: "Øy - under vinger av stål og fjær"
  • Medlemmenes bilder ved Kjetil Hauan
  • Edvard Bergene viser bilder fra turer til Flatanger, Smøla og Straumen
  • Uttak av bilder som skal representere BioFoto MN på Naturfotofestivalen 

torsdag 6. februar 2014

Audun Rikardsen - foredrag på NTNU 13. februar
Audun Rikardsen holder foredrag på NTNU, Gløshaugen.
Tid: Torsdag 13. februar 16.15- ca 1700
Sted: Realfagbygget Aud. R-1, NTNU, Trondheim.
(Gratis og åpent for alle!)
Et bilde sier mer enn 1000 (vitenskapelige) ord.  Foredrag om bildets makt og betydning innen forskning og formidling, samt noen tips om hvordan man enkelt kan forbedre bildene sine i en felt- eller laboratoriesituasjon. Professor Audun Rikardsen (UIT) har nylig mottatt en lang rekke viktige priser innen naturfoto og formidling.

lørdag 1. februar 2014

Utstilling på Norsk NaturfotofestivalNorsk Naturfotofestival avholdes i Ski kommune 21.-23. mars

Alle lokallagene har fått oppfordringer fra sentralstyret om å bidra i en fotoutstilling under Naturfotofestivalen, og får egne rom for å stille ut sine bilder. Vi har satt ned en arbeidsgruppe (Terje Gran, Knut S. Sande, Bjørn Rangbru) for å administrere vår deltakelse.  Alle medlemmer inviteres til å delta med sine bilder.
Tema: Fritt motiv. 
Det er ingen begrensninger i hvor eller når bildene er tatt. Vi antar at vi får plass til ca. 30 bilder på arealet vi får tildet.  Dersom vi får inn mer enn 30 bilder, blir det arrangert en utvelging (avstemming) på medlemsmøtet 26. februar.
Alle medlemmer får tilsendt en e-post med mer informasjon om spesifikasjoner på bildene, og hvor bildene skal sendes for å være med i utvelgelsen.
Frist for innsending lokalt er 20. februar.

KURS I LIGHTROOM
Vi tilbyr 2 kurs i digital bildebehandling.

1. Grunnkurs i Lightroom holdes i Trondheim 3 og 4 mars.
Kursrom: EC Dahls stiftelse (mellom Prinsen kino og Leütenhaven).
Påmelding til: Bjørn Rangbru (tlf 91 81 09 74)

2. Videregående kurs i Lightroom holdes i Trondheim 5 og 6 mars.
Kursrom: Ikke avklart.
Påmelding til: Sylfest Myklatun


  • Lars Andreas Dybvik er instruktør for begge kursene. 
  • Frist for påmelding er 16 februar.
  • Pris per kurs: 500 kr. Betales ved ankomst. 
  • Det er et vilkår om minst 5 deltakere. Ved færre enn 5 deltakere avlyses kurset. Øvre grense 10 deltakere. 
  • Alle må ha egen pc med Lightroom installert, samt et fåtall bilder, helst rawfiler, tilgjengelig. 
  • Deltakere på videregående kurset må sende inn et spørsmål på om noe man lurer på i LR, senest en uke før kurset.


Husk å betale medlemskontingenten for 2014

Det er på tide å betale medlemskontingenten for 2014.  Medlemskapet koster kr 500 for hovedmedlemmer og kr 350 for studenter og pensjonister.  Her er link til informasjon om hvordan man går fram for å betale.  Vi oppfordrer alle til å ordne dette snarest.  Støtten til lokallaget baseres på antallet som har betalt kontingenten innen en gitt dato.