mandag 31. januar 2022

Medlemsmøte tirsdag 22.februar 2022


Medlemsmøte tirsdag 22.februar kl 18.30 på Zoom

Møtet blir digitalt og du får tilsendt lenke til møtet noen dager før.

Hovedforedrag ved Einar Hugnes og Tom Roger Østerås, med søkelys på hvordan ta litt bedre fuglebilder og hvordan blir en bedre fuglekjenner.

Vi får se bilder fra medlemsturen til Straumen 6.februar og en økt med bildevurdering.

Vel møtt!

Foto: Einar Hugnes

Foto: Einar Hugnes


Det nye styret i BioFoto Midt-Norge

 Etter årsmøtet 25.januar 2022, har styret fått ny sammensetning. 


Leder: Einar Hugnes
Sekretær: Grethe Lindseth
Kasserer: Terje Gran
Styremedlem: Linda Bjørgan
Styremedlem: Gerd Elin Aune
Styremedlem: Jon Leirdal
Styremedlem: Kristin Smestad

Vi takker Bente for utmerket jobb i de årene hun har vært med i styret, og ønsker Kristin inn som nytt styremedlem. 

Det første styremøte var på Zoom: Medlemstur til Straumen søndag 6.februar 2022

Vi inviterer til medlemstur til Straumen 6.februar 2022 kl 10. 

Straumen er kjent for sin sterke tidevannstrøm og rike fugleliv. Ofte dukker det gjerne opp haveller og andre sjøfugler også som jakter mat.Foto: Grethe Lindseth


Du kommer til Straumen ved å følge E6 til Røra og svinge av mot Inderøy.

Praktisk informasjon: 
  • Ingen påmelding. Ta med egen mat og drikke om du vil, og evt noe brød til fuglene.
  • Oppmøte kl 10.00 på parkeringsplassen på høyre side når du kommer over brua. Ikke kjør ned til fjorden, der er det ikke mulighet for å parkere.
  • Ta med varmt tøy etter været og fotoutstyr etter eget ønske og behov. En termos med varm drikke er også lurt.
  • Det er ikke tilgjengelig toalett eller tak over hodet nede ved Straumen.

Vi oppfordrer alle til å forholde seg til smittevernreglene. Pga disse kan vi ikke legge opp til felles kjøring.

lørdag 15. januar 2022

Årsmøte med påfølgende medlemsmøte tirsdag 25.januar 2022 kl 18.30Vi inviterer til et kombinert årsmøte og medlemsmøte.

Tid: tirsdag 25.januar 2022 kl 
Sted:  Zoom

NB: møtet blir kun digitalt. 

Årsmøtedokument og lenke til digitalt møte er sendt ut i rundskriv og epost. Se mer informasjon om årsmøtet i rundskrivet.

Etter årsmøtet fortsetter vi med medlemsmøte.

Per Einar Olsen har hovedforedraget, som han har kalt "En rundtur på Hitra, og en snartur på byen". Vi vil få se både natur og diverse fra Hitra i tillegg til bybilder.
Foto: Per Einar Olsen