Dronefotografering - Retningslinjer

De fem viktigste regler for dronefoto


 • Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder
 • Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt
 • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken
 • Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter
 • Ta hensyn til andres privatliv. Det er ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens kontroll


  Viktig vedr. bruk av drone til naturfoto

  • I mange nasjonalparker, naturreservater og landskapsvernområder er det droneforbud, for eksempel Rondane og Dovrefjell
  • Alle verneområdene har egne bestemmelser/forskrifter
  • Drone defineres under samme regler som modellfly og faller inn under regler og forskrifter om motorisert ferdsel

  Kilder