Om turene til Tautra


De siste årene har vi i BioFoto Midt-Norge hatt medlemstreff på Tautra sist i august. Har du lyst til å møte oss, og høre mer om oss, er dette er fin tur å delta på.  

Her finner du litt praktisk informasjon om turen og Tautra. Du finner mer informasjon om en konkret tur i rundskriv som sendes ut før treffet. 

Oppmøte

Vi møtes gjerne på parkeringsplassen ved infotavlene på fastlandssida hvor det blir gitt informasjon om fotomulighetene. Det er ikke bompenger for å kjøre over brua, og det er gode parkeringsmuligheter på den andre siden.


Felles pause

For de som vil ta seg en liten felles pust i bakken og kanskje utveksle litt tips og råd, treffes vi ved fotballøkka i Nordhamna. De som vil tar gjerne med termos/drikke, sitteunderlag/stol og evt matpakke.


Utstyr 

Fotoutstyr etter eget ønske. Termos/drikke og evt matpakke. Gode tursko eller støvler som tåler en tur i fjæra. Klær etter vær og vind.Litt informasjon om Tautra  

Tautra ligger i Trondheimsfjorden og er bundet til fastlandet med en vegmolo og ei bru som har mekanisk bom for å stenge rovdyra ute fra øya. Deler av øya har vært vernet som naturreservat og fuglefredningsområde siden 1984. På deler av øya er det ferdselsforbud i hekketida fra midten av april til midten av juli. Tautra er kjent som mellomlandingsplass for mange vadere både på vår- og høsttrekket. Den er dessuten tilholdssted for mange fuglearter året rundt og mange trekkfugler har fast tilhold på øya i sesongen. Øya er også kjent for de gamle klosterruinene og Klostergården på nordenden av øya og Mariaklosteret på sørenden.


Ferdsel på øya

Selv om ferdselsforbudet nå er opphevet, gjelder våre etiske retningslinjer om hvordan vi ferdes i naturen! Øya har flere tilgjengelige strandområder, men obs – det drives aktivt landbruk og dyrehold på Tautra helt ned til fjæresteinene og gårdbrukerne har noen steder satt opp skilt med ferdselsrestriksjoner. Respekter dem!Parkering

Det er god plass å parkere ved tårnet/gravplassen på Tautra rett etter moloen (Kuøra) for de som vil bruke tida i fjæra på øst/sørøst-sida. Det er også godt med parkeringsplasser ved fotballøkka ved stranda i Nordhamna og det er p-plasser ved Klostergården for de som vil se nærmere på klosterruinene og stranda/svabergene på nord/nordvestsida av øya.