mandag 15. mars 2021

Faglig påfyll - kurs i redigering av bilder i Lightroom

Forrige kurskveld med Lars Andreas Dybvik ble en suksess, og vi er oppfordret til å arrangere et tilsvarende kurs. 

Onsdag 6.april 2021 kl 18.00 møtes vi til nytt digitalt kurs, hvor Lars Andreas tar oss gjennom de ulike verktøyene i Developemodulen. 

Kurset er gratis for medlemmer i BioFoto Midt-Norge. Lenke til kurset sendes noen dager før.  

 

torsdag 11. mars 2021

Digitalt medlemsmøte tirsdag 23.mars 2021 kl 18.30.

23.mars møtes vi igjen til et nytt medlemsmøte i BioFoto Midt-Norge. Møtet blir digitalt på Zoom som sist. Du får tilsendt lenke på epost noen dager før møtet.


Tema for møtet:

        Tema for kveldens hovedforedrag er «Min jobb som guide på Dovrefjell» ved Kinge Røstad

        Medlemmenes bilder ved Åge Westgård

        Bildevurdering ved Jon Leirdal    

        Eventuelt


 Vi gleder oss til å se dere igjen!