mandag 30. juli 2012

FELLESTUR DØRÅLEN 14-16.SEPTEMBER

BioFoto Midt-Norge arrangerer fototur til Dørålen med fokus på høstfarger og fjellandskap. Dørålen ligger nord i Rondane. Vi har leid stabburet på Fallet Nordre. Det er et fint utgangspunkt for Dørålen, men også Grimsdalen og eventuelt moskus på Hjerkinn. Kostnaden er kr.2400,- for overnatting som fordeles på de påmeldte. Mat og transport kommer i tillegg. Det er plass til 12 deltagere. Påmelding skjer til Jan Erik Olsen (jan.e.olsen@sintef.no). Første mann til mølla!