tirsdag 15. mars 2016

Vårens fotokonkurranse

  • Tema: Bevegelse
  • Antall bilder: Hver deltaker kan delta med inntil 5 bilder
  • Innleveringsfrist: 15. juni
  • Medlemmer i BioFoto MN har fått beskrivelse av hvordan bilder leveres til konkurransen.