Regler for fotokonkurransen vår

 

BioFoto Midt-Norges fotokonkurranse

Vedtatt på styremøte 15.mai 2023 - endret på styremøte 12.12.2023


BioFoto Midt-Norge har en årlig fotokonkurranse for medlemmene i lokallaget.

Det konkurreres i tre klasser med ulike tema:
 1. Fugler og dyr
 2. Små og store landskap
 3. Tema fastsettes hvert år

Informasjon om fotokonkurransen og tema kunngjøres i januar hvert år.
Bildene skal være tatt i det kalenderåret konkurransen gjennomføres.

Frist for å sende inn bilder er 31.desember. Nærmere informasjon om hvordan bildene leveres, sendes medlemmene hver høst.

Hver fotograf kan sende inn inntil tre bilder i hver klasse.
Bildet skal være tatt i Norge inkludert Svalbard.

Vinnerne av de tre klassene og kåring av årets fotograf blir offentliggjort og premiert på januarmøtet i det påfølgende året.


Om konkurransen

BioFoto er en fotoforening for naturfotografer. Vi ønsker å hedre og løfte fram det gode og ærlige naturfotografiet. Det betyr bilder av natur; små og store landskap, nærfoto og ville dyr og fugler.

Bildene som leveres inn skal være tatt innenfor høy etisk standard – se også BioFotos etiske retningslinjer på biofoto.no.

Styret forbeholder seg retten til å forkaste bilder som vi mistenker ikke har fulgt etiske standarder, som for eksempel stressende situasjoner for fugler og dyr og forhold som ikke er naturlige for dem. Bilder fra etablerte foringsplasser for fugler og dyr i organiserte og faglig forsvarlige former, er tillatt.

Bilder som er tatt av fugler og dyr i fangenskap, vil bli forkastet. Det er heller ikke tillatt med bilder skapt med AI (kunstig intelligens). I tvilstilfeller vil vi kontakte fotografen for nødvendig informasjon/dokumentasjon/originalfila.

Det er ikke tillatt å legge til eller trekke fra vesentlige elementer grad i bildet. Dette er en fotokonkurranse, ikke en konkurranse i redigeringskompetanse.

Sammensetning (multieksponering) av bilder i kamera er lov. Kreative kameraeksponeringer som bevegelse og zoom, er også tillatt. Bilder satt sammen i Photoshop er ikke tillatt. I tvilstilfeller vil vi kontakte fotografen for nødvendig informasjon/dokumentasjon/originalfila.

Fotografene eier sine egne bilder, men BioFoto Midt-Norge forbeholder seg retten til å publisere bildene på hjemmesiden, hvor medlemmer kan se bildene i forbindelse med stemmeavgivning. Det er kun de med lenke til sidene som ser bildene. Etter avstemming tas sidene bort fra hjemmesiden.

Vinnerbildene vil bli publisert på hjemmesiden (åpent for alle), på BioFotos Facebook-side (åpen for medlemmer i gruppa) og eventuelt i medlemsbladet Naturfotografen. Fotografene vil bli kreditert med navn. Evt bruk utover dette, avtales direkte med den enkelte fotograf.


Kåring av vinnere gjøres av medlemmene i BioFoto Midt-Norge

 • Det kåres en vinner i hver av de tre klassene og inntil plass nr fem får hederlig omtale
 • Kåring av vinnerne gjøres av medlemmene i BioFoto Midt-Norge
 • Medlemmene får tilsendt lenke til den digitale avstemminga i alle tre klassene
 • Den som får flest poeng i hver klasser er vinner. Er det stemmelikhet, vil det bli flere vinnere.
 • Den som får flest poeng sammenlagt i alle tre klassene, blir Årets fotograf

Premier

1. plass i hver klasse: premie verdi 1500,-
2.-5.plass: Hederlig omtale, diplom og en symbolsk premie til en verdi på inntil 200,-

Årets fotograf får en premie verdt kr 2000.I tillegg får årets fotograf ha sitt vinnerbilde som forsidebilde på Facebook og hjemmesiden det neste året.

Krav til innsendte bilder:

Filstørrelse: hvert bilde må ikke være mindre enn 1 MB eller større enn 3 MB.

Bildeformat: .jpg

Innleverte bilder skal ikke ha signatur, vannmerke eller andre kjennemerker. Slike bilder blir forkastet.

Filnavnet skal inneholde:
 • fotografens for og etternavn
 • tittel

Eksempler på filnavn:
 • Kari Nordkvinne_Storlom.jpg
 • Ola Nordmann_Fjell.jpg
 • Per Nordmann_abstrakt_landskap.jpg

Ikke bruk spesialtegn som æ, ø, å, &, =, eller tilsvarende.