mandag 11. mars 2024

Medlemsmøte i BioFoto Midt-Norge 19.mars 2024

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte for mars  

  • Tid: tirsdag 19.mars kl 18.30 (NB - merk dato!) 
  • Sted: Vi møtes på Suhmhuset, og som vanlig er dørene åpne fra kl 18.00.

Hovedforedraget i mars er det Per Gätzschmann som står for. Han kaller foredraget for Spillfugler i Norge, og sier det vil handle om storfugl, orrfugl, dobbeltbekkasin, og brushane samt litt om hybrider som, blant annet rakkelhøns.
 

Vi får høre Per fortelle og vise bilder/film om sine erfaringer om spillende fugler. Erfaringene er hentet både gjennom hans arbeide ved Viltforskningen (nå NINA) og NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for Naturhistorie, samt som naturfotograf. Vi får også gode råd til skikk og bruk på spilleplasser, samt tips om kamuflasjetyper osv.

Etter hovedforedraget får vi som vanlig LADs hjørne, hvor Lars Andreas Dybvik tar oss med inn et aktuelt tema. Vi får et kort referat fra Norsk Naturfotofestival, og vi presenterer et foreløpig program for vårt heldags medlemstreff lørdag 13. april.

Som vanlig blir det servering og kaffespleis. Vel møtt!