søndag 25. februar 2024

Fotokonkurransen 2024 - kunngjøring av tema

Vi viser til siste rundskriv hvor tema for de tre klassene ble kunngjort. 

Betalende medlemmer i BioFoto Midt-Norge kan delta med ett bilde i hver klasse (mot tre i hver klasse tidligere). 

Tema for klasse 1 og 2 er fast, mens tema for klasse 3 vil variere fra år til år. 

For 2024 er klassene: 

  1. Fugler og dyr
  2. Små og store landskap 
  3. Gammelskog 
Reglene for fotokonkurransen er under revidering, og dagens regler finner du på denne siden (åpnes i nytt vindu).  

Styret kommer tilbake med oppdaterte regler i løpet av våren. Innsending av bilder er i siste del av desember 2024.