torsdag 8. april 2021

Et bilde av det nye styret!

Endelig fikk det nye styret til å møtes, slik at vi fikk tatt et bilde. 

Vi møttes ute på Skatval, og med kamera på stativ og 10 sekunds forsinkelse, så fikk vi tatt et flott gruppebilde.  Bak fra venstre står Terje Gran, Einar Hugnes, Jon Leirdal og Grethe Lindseth. 

Foran fra venstre er Bente E. Edvardsen, Gerd Elin Aune og Linda Bjørgan.