mandag 15. mars 2021

Faglig påfyll - kurs i redigering av bilder i Lightroom

Forrige kurskveld med Lars Andreas Dybvik ble en suksess, og vi er oppfordret til å arrangere et tilsvarende kurs. 

Onsdag 6.april 2021 kl 18.00 møtes vi til nytt digitalt kurs, hvor Lars Andreas tar oss gjennom de ulike verktøyene i Developemodulen. 

Kurset er gratis for medlemmer i BioFoto Midt-Norge. Lenke til kurset sendes noen dager før.