torsdag 11. mars 2021

Digitalt medlemsmøte tirsdag 23.mars 2021 kl 18.30.

23.mars møtes vi igjen til et nytt medlemsmøte i BioFoto Midt-Norge. Møtet blir digitalt på Zoom som sist. Du får tilsendt lenke på epost noen dager før møtet.


Tema for møtet:

        Tema for kveldens hovedforedrag er «Min jobb som guide på Dovrefjell» ved Kinge Røstad

        Medlemmenes bilder ved Åge Westgård

        Bildevurdering ved Jon Leirdal    

        Eventuelt


 Vi gleder oss til å se dere igjen!