søndag 7. februar 2021

Nytt styre i BioFoto Midt-Norge På årsmøtet i BioFoto Midt-Norge 26.januar 2021, ble det valgt nytt styre. 

Vi takker Solveig Rinnan Sundt og Tor Omnes for god innsats som mangeårig medlemmer i styret, og ønsker Jon Leirdal og Gerd Elin Aune inn som nye medlemmer. 

Det nye styret har hatt digitale møter: 

Bente E. Edvardsen manglet da bildet ble tatt. 


Det nye styret består av: 

Einar Hugnes, leder

Grethe Lindseth, sekretær 

Terje Gran, kasserer

Bente Edvardsen, styremedlem

Linda Bjørgan, , styremedlem

Gerd Elin Aune, styremedlem

Jon Leirdal, styremedlem