lørdag 9. januar 2021

Medlemsmøte/årsmøte 26. januar (nettmøte via Zoom)


Velkommen til medlemsmøte
26. januar kl 18:30!

(nettmøte via Zoom)

Temaer for møtet
 - Årsmøte
 - Styrets fotofangst i 2020 - fem styremedlemmer presenterer
   noen av sine bilder fra 2020
 - Eventuelt

Møteinvitasjon med link blir sendt til alle via mail.