lørdag 30. april 2016

Vellykket Midt-Norsk NaturFotodag

Arrangementet Midt-Norsk NaturFotodag ble en suksess i år også.  Dette var tredje gangen BioFoto Midt-Norge arrangerte en slik dag.  Vi startet kl 0430 med fotografering av bever i Bymarka.  De 15 naturfotografene som møtte opp fikk en fin morgen, og glimt av beveren, som var noen små turer oppe fra råka i isen. Kl 10 startet resten av programmet på Suhm-huset med 4 fine fotoforedrag for et 50-talls frammøtte.  I tillegg ble det gjennomført en naturquiz, og rapportert fra Norsk NaturFoto Festival på Ski (mars i år).

De 4 foredragsholderne.  Fra venstre: Lars Andreas Dybvik, Wenche A L Dahle, Bente Prestmo-Edvardsen og Knut Wuttudal.