lørdag 30. april 2016

Medlemsmøtene starter opp igjen i september

Vi er tilbake med nye medlemsmøter i september.  Program og dato for møtene blir offentliggjort så snart det er klart.