torsdag 25. juni 2015

Fotokonkurransen "Nytt liv" - velg ut bilder

Bildene som deltar i fotokonkurransen med tema "Nytt liv" er lagt ut her.

Medlemmer av BioFoto Midt-Norge inviteres til å velge ut bildene som som skal gå videre til finalen, og vil motta e-post med informasjon om hvordan man går fram.

Vinneren kåres på medlemsmøtet tirsdag den 29. september.