onsdag 10. juni 2015

4 gode hovedforedragsholdere 2. halvår

For høstens medlemsmøter har vi fått følgende hovedforedragsholdere:
  • 29.09. Ann Karin Matberg 
  • 27.10. Göran Ekström 
  • 24.11. Jørn Areklett Omre
  • 15.12. Erlend Haarberg