lørdag 1. februar 2014

Utstilling på Norsk NaturfotofestivalNorsk Naturfotofestival avholdes i Ski kommune 21.-23. mars

Alle lokallagene har fått oppfordringer fra sentralstyret om å bidra i en fotoutstilling under Naturfotofestivalen, og får egne rom for å stille ut sine bilder. Vi har satt ned en arbeidsgruppe (Terje Gran, Knut S. Sande, Bjørn Rangbru) for å administrere vår deltakelse.  Alle medlemmer inviteres til å delta med sine bilder.
Tema: Fritt motiv. 
Det er ingen begrensninger i hvor eller når bildene er tatt. Vi antar at vi får plass til ca. 30 bilder på arealet vi får tildet.  Dersom vi får inn mer enn 30 bilder, blir det arrangert en utvelging (avstemming) på medlemsmøtet 26. februar.
Alle medlemmer får tilsendt en e-post med mer informasjon om spesifikasjoner på bildene, og hvor bildene skal sendes for å være med i utvelgelsen.
Frist for innsending lokalt er 20. februar.