lørdag 1. februar 2014

KURS I LIGHTROOM
Vi tilbyr 2 kurs i digital bildebehandling.

1. Grunnkurs i Lightroom holdes i Trondheim 3 og 4 mars.
Kursrom: EC Dahls stiftelse (mellom Prinsen kino og Leütenhaven).
Påmelding til: Bjørn Rangbru (tlf 91 81 09 74)

2. Videregående kurs i Lightroom holdes i Trondheim 5 og 6 mars.
Kursrom: Ikke avklart.
Påmelding til: Sylfest Myklatun


  • Lars Andreas Dybvik er instruktør for begge kursene. 
  • Frist for påmelding er 16 februar.
  • Pris per kurs: 500 kr. Betales ved ankomst. 
  • Det er et vilkår om minst 5 deltakere. Ved færre enn 5 deltakere avlyses kurset. Øvre grense 10 deltakere. 
  • Alle må ha egen pc med Lightroom installert, samt et fåtall bilder, helst rawfiler, tilgjengelig. 
  • Deltakere på videregående kurset må sende inn et spørsmål på om noe man lurer på i LR, senest en uke før kurset.