torsdag 21. februar 2013

MEDLEMSØTE TIRSDAG 26. FEBRUARDavid Vogt er tidligere NN-fotograf og jobbet 5 år som frilanser. I 1992 begynte han å studere arkeologi og spesialiserte seg etter hvert på bronsealder og bergkunst. Han er i dag ansatt ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo som førsteamanuensis. Vogt har skrevet flere bøker om helleristninger, men også et biografi om vår glemte polarfarer Carsten Borchgrevink. I dette foredraget skal han fortelle om helleristninger og dyreliv i ørkenen i Arizona og New Mexico i USA.  David Vogt holder hovedforedraget.
Også på møtet:
  • turbilder fra Flatanger
  • medlemmenes Bilder