mandag 31. januar 2022

Det nye styret i BioFoto Midt-Norge

 Etter årsmøtet 25.januar 2022, har styret fått ny sammensetning. 


Leder: Einar Hugnes
Sekretær: Grethe Lindseth
Kasserer: Terje Gran
Styremedlem: Linda Bjørgan
Styremedlem: Gerd Elin Aune
Styremedlem: Jon Leirdal
Styremedlem: Kristin Smestad

Vi takker Bente for utmerket jobb i de årene hun har vært med i styret, og ønsker Kristin inn som nytt styremedlem. 

Det første styremøte var på Zoom: