mandag 4. desember 2017

Kurs i Lightroom januar 2018

Lars Andreas Dybvik holder Lightroom-kurs for medlemmer.
Kontakt Linda Bjørgan 
innen 20.12 for påmelding.
Se desember-rundskrivet for nærmere opplysninger.


Lightroom redigering:
 - Onsdag 10. januar kl 18:00-21:30 på Fotofagskolen i Ila
 - Torsdag 11. januar kl 18:00-21:30 på Fotofagskolen i Ila

Lightroom lagring/arkivering:
 - Mandag 15. januar kl 18:00-21:30 på Torgkvartalet Stjørdal
 - Tirsdag 16. januar kl 18:00-21:30 på Torgkvartalet Stjørdal