lørdag 2. september 2017

Medlemsmøte 26. september

Velkommen til medlemsmøte den 26. september kl 18:30!

Hovedforedrag:
 - Tett på isbjørn på Svalbard v/Terje Gran
 - Fra Orkelsjøen til Donau-deltaet v/Einar Hugnes
 - Jomfrutur til Vega v/Linda Bjørgan og Solveig R. Sundt
 Medlemmenes bilder:
 - Medlemsturen til Runde v/Linda Bjørgan
 - Medlemsturene til Grønbakken i mai og Flatanger i august + turer framover v/Edvard Bergene
Vårkonkurransen:
 - Kåring av vinnere