søndag 16. oktober 2016

Medlemsmøte 25. oktober
Velkommen til medlemsmøte 25. oktober.
På programmet denne gangen har vi:

 • Hovedforedrag: «Amazing Arctic» v/Eirik Grønningsæter
 • Medlemmenes bilder:  
  • Terje Gran - bilder fra Namibia
  • Lillian Knutsen Aspås – Rådyr, hjort og elg på Fosenhalvøya
 • Bilder fra medlemsturer 
  • Nevra naturreservat - Linda Bjørgan
  • Dovre – Edvard Bergene
 • Turplaner framover, Edvard Bergene informerer
 • Teknisk kvarter:  Startrails - Edvard Bergene

Litt om hovedforedragsholder Eirik Grønningsæter:

Eirik Grønningsæter har vært 16 sesonger som feltbiolog, guide og fotograf på og rundt vår nordligste utpost, Svalbard. Gjennom ulike prosjekter – bl.a opptelling av samtlige fuglekolonier på hele Svalbard for Norsk Polarinstitutt) er det få som har lært Svalbards dyreliv bedre å kjenne enn Eirik. I mai, med hjelp fra anerkjente forskere på sjøpattedyr, publiserte Eirik en fakta og bildebok om fuglene og dyrene der, - ”Amazing Arctic”.  Eirik selv har jobbet som naturfotograf siden 2007, og hans bilder og artikler er publisert av anerkjente utgivelser som National Geographic, BBC, Ocean Geographic og A-magasinet for å nevne noen. I foredraget vil du få innsikt i noen av de fantastiske tilpasningene dyrene og fuglene som lever på Svalbard har for å overleve. I tillegg får du høre litt om hvordan bildene ble til.
Det vil bli anledning til å kjøpe boka ”Amazing Arctic” for en hyggelig BioFoto pris – kr 300 for de som er interessert.