mandag 17. november 2014

MEDLEMSMØTE 24. NOVEMBER


Velkommen til medlemsmøte mandag 24. november.  Programmet denne kvelden ser slik  ut:
  • Hovedforedraget denne gangen er ved Torbjørn Martinsen, mangeårig medlem av BioFoto fra Østlandet. Han har kalt foredraget sitt for "Jakten på de store opplevelsene". Torbjørn er kjent for å jobbe med ulike og langvarige prosjekter og sette seg klare mål. Han var da også en av foredragsholderne da NNFF ble arrangert i Ski for første gang sist vinter. Han er også Sigma-ambassadør. Dermed bør det kunne være muligheter for å spørre han om mye angående dette objektivmerket også.
  • Bilder fra tur til Flatanger i november v/Edvard Bergene
  • Medlemmenes bilder - Finn Nilsen viser bilder fra sin tur til Sør-Afrika
  • Informasjon fra sentralstyret v/Einar Hugnes
  • Teknisk kvarter - om bildestørrelser og oppløsning v/Knut Steinar Sande