lørdag 28. september 2013

TUR TIL HORNBORGASJØEN (Sør-Sverige)


(Illustrasjonsbildet er fra Meldal)

BioFoto MidtNorge arrangerer tur til Hornborgasjøen.  Stedet er mest kjent for tusenvis av traner på trekk, men det er også andre fuglearter der. Vi satser på tur første uka i april 2014, sannsynligvis 4. - 6. april. De som er interessert bør melde seg til Edvard Bergene eller Daniela Pawel snarest mulig.  På bakgrunn av interessen vil vi forsøke å bestille skjul. Bestillingen av skjul  legges ut allerede 1. oktober.
Dersom vi ikke får tak i skjul er det også gode fotomuligheter på litt avstand fra «publikumsområdet».