søndag 14. april 2013

MEDLEMSMØTE 30. APRIL


Temaet denne gangen er fotografering av fugleleik (tiur, orrfugl, dobbeltbekkasin, brushane). Klubbens egne medlemmer vil fortelle om sine erfaringer og gi råd om hvordan man går fram.  Følgene holder foredrag og viser bilder i 20 minutter hver: Anders Todal Jenssen, Otto Frengen, Jan Erik Olsen, Edvard Bergene, Bjørn Rangbru og Einar Hugnes.  De vil ta for seg forskjellige sider av fotograferingen:

  • skikk og bruk
  • etikk
  • kommersielle leikplasser
  • forsøk og tabber
  • erfaringer

Vårkonkurransen.
Det blir gjennomgang av bilder og kåring av vinner.