lørdag 23. mars 2013

VÅRKONKURRANSEN


Motiv: Form og farger
Størrelse på bilder:  1920 i lengste retning
Maksimum antall bilder pr deltaker: 3
Frist for innlevering: 15. april

Bildene sendes til Bjørn Rangbru