torsdag 24. januar 2013

ÅRSMØTE TIRSDAG 29.JANUAR

Styret i BioFoto inviterer medlemmene til årsmøte tirsdag 29.januar 2013 på Suhm-huset i Trondheim klokken 1830. Sakslisten er som følger:

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent
Årsberetning for 2012
Aktivitetsplan for 2013
Regnskap for 2012
Budsjett for 2013
Valg av Styrerepresentanter

Sakspapirer er sendt til alle medlemmer per e-post. Etter den formelle delen av årsmøtet blir det en pause etterfulgt av visning av alle bildene fra fjorårets konkurranse, samt at Per Gätzschmann viser bilder av blandt annet bjørn og jerv.


Copyright: Per Gäzschmann