onsdag 12. januar 2011

FOTOUTSTILLING: TRUET TRØNDERSK NATUR


Samarbeidsprosjektet mellom Naturvernforbundet og BioFoto Midt-Norge om truet trøndersk natur har nå kulminert i en utstilling som for tiden befinner seg på Foto Schrøder i Trondheim. Alle er velkommen innom. Pressemeldingen inneholder litt mere informasjon.