onsdag 10. november 2010

EKSTRAORDNINÆR OMVISNING TIRSDAG 16.NOV.
Tor Arne Granmo har en fotoutstilling på Kulturbunker Dora. Denne er normalt bare åpen innen typisk arbeidstid og derfor litt utilgjengelig. Men Tor Arne vil vise oss BioFotinger rundt på tirsdag 16.november klokken 1830. Møt opp! Ta kontakt med Tor Arne dersom dere har behov for nærmere info ( Tlf.: 913 51 493 )