lørdag 12. mars 2011

BEGYNNERKURS I DIGITALFOTO 28.APRIL

Biofoto arrangerer begynnerkurs i digital fotografering og
bildehåndtering. Kurset er for Biofoto's medlemmer som ønsker:
- en gjennomgang i bruk av digitalt kamera
- opplæring i hvordan man overfører bilder fra kamera til PC og sikker lagring

KURSET:

1. Vi demonstrer bruk av kamera. Innstillinger, Iso, hvitbalanse, etc.
2. Pc: lage mapper med system for lagring av bilder
3. Overføring av bilder fra kamera til PC (ved bruk av kortleser).
4. Bruk av ekstern hard-disk for sikker oppbevaring av bildefilene.
5. Enkel arbeidsflyt.
6. En god del tips

Vi svarer på spørsmål så langt det lar seg gjøre.

Man får best utbytte av kurset ved å ta med eget utstyr:
- digitalt kamera
- bærbar PC med datamus
- kortleser
- ekstern hard-disk
- noen bildefiler, enten på PC'en, eller på minnebrikken i kameraet

Tid: Kurset holdes torsdag 28. april kl 1830 - 2130.
Sted: Vitenskapsmuseet, Erling Skakkes gate 47. Gunnerusrommet,
oppmøte ved inngangen til Vitenskapsmuseet.
Instrukktører: Daniela Pawel og Sylfest Myklatun
Maksimum antall deltakere: 10
Kursavgift: kr 100
Påmelding: Sylfest Myklatun - epost: smy@statoil.com
Frist for påmelding: 13. april.