torsdag 28. januar 2010

Møtekalender 2010

Tirsdag 26.januar
Tirsdag 23.februar
Tirsdag 23.mars
Tirsdag 27.april

Tirsdag 28.september
Tirsdag 26.oktober
Tirsdag 30.november
Tirsdag 14.desember

Møtene starter normalt 1830 og avholdes på Suhm-huset i Trondheim.