Konkurranseregler BioFoto Midt-Norge


 1. BioFoto Midt-Norge har to fotokonkurranser årlig.
 2. Konkurransene er åpne for medlemmer av BioFoto Midt-Norge.
 3. Vårkonkurransen har tema som styret fastsetter. Tema og innleveringsfrister blir gjort kjent i januar. Kåring av vinnere skjer i april.
 4. Høstkonkurransen er «ÅRETS BILDE». Innlevering i november og kåring i desember. Endelig dato blir gjort kjent i august. «Årets bilde» skal være tatt i inneværende kalenderår.
 5. Hver fotograf kan sende inn max tre bilder til hver av konkurransene.
 6. Vinnerne i konkurransene kåres av medlemmene i to runder – en innledende runde der alle bilder kan stemmes på og en finalerunde. I finalerunden kan ingen fotograf ha mer enn ett finalebilde. De 20 bildene fra 20 ulike fotografer som får flest stemmer, legges ut for finaleavstemming hos medlemmene. Ved stemmelikhet på plass 20 vil antall finalebilder være noe høyere. Det er ikke lov å stemme på egne bilde. Disse stemmene blir forkastet.
 7. Vinnerne blir offentliggjort og premiert på medlemsmøtene i desember (Årets bilde) og april (Vårkonkurransen med tema).
 8. BioFoto er en fotoforening for naturfotografer. Vi ønsker å hedre og løfte fram det gode og ærlige naturfotografiet. Det betyr bilder av natur; små og store landskap, nærfoto og ville dyr og fugler.
 9. Bildene som leveres inn skal være tatt innenfor høy etisk standard. Styret forbeholder seg retten til å forkaste bilder som vi mistenker ikke har fulgt etiske standarder, som for eksempel stressende situasjoner for fugler og dyr og forhold som ikke er naturlige for dem. Etablerte foringsplasser for fugler og dyr i organiserte og faglig forsvarlige former, er unntatt.
 10. Bilder som er tatt av fugler og dyr i fangenskap, vil bli forkastet. I tvilstilfeller vil vi kontakte fotografen for nødvendig informasjon/dokumentasjon.
 11. Det er ikke tillatt å legge til eller trekke fra vesentlige elementer grad i bildet. Dette er en fotokonkurranse, ikke en konkurranse i redigeringskompetanse. Sammensetning (fler-eksponering) av bilder i kamera er lov. Kreative kameraeksponeringer som bevegelse og zoom, er også tillatt.
 12. Innleverte bilder skal ikke ha signatur, vannmerke eller andre kjennemerker. De blir forkastet.
 13. Fotografene eier sine egne bilder, men BioFoto Midt-Norge forbeholder seg retten til å publisere vinnerbildene på medlemsbloggen, på BioFotos Facebook-side og i medlemsbladet Naturfotografen. Fotografene vil bli kreditert. Evt bruk utover dette, avtales direkte med den enkelte fotograf.
Vedtatt på styremøte 11.05.21